Leven vanuit Vreugde

Praktijk voor psychosociale therapie en dromenwerk


Karakterstructuren

Vrije School Driebergen Zesdaagse 2019 Dansen met de Maskers Karakterstructuren en Biodanza

In deze ervaringsgerichte training van 6 dagen in 2019 verdiepen we
ons in de Karakterstructuren, de bijbehorende lichaamspantsering en de
helende beweging, die we ook fysiek gaan ervaren. 

Je kunt de dagen ook los van elkaar volgen!


In zijn boek /Karakter Analyse/ beschreef Wilhelm Reich hoe psychische
conflicten zich manifesteren in karakterpantsering. Rolando Toro, de
grondlegger van het bewegingsysteem Biodanza draagt met de eenheid
van muziek, emotie en beweging op bijzondere wijze bij aan het laten
smelten van deze karakterpantsering. Het werk van Reich was één van zijn
belangrijkste bronnen van inspiratie.

Door wie? In 2012 verzorgde Yvonne Sep voor de eerste keer het
seminar Karakterstructuren binnen de opleiding voor Biodanza docenten
in Nederland. Er bleek grote belangstelling te bestaan, vooral ook onder
studenten en docenten die naast Biodanza professionele interesse bleken
te hebben in andere vormen van energetische begeleiding.

Begin 2015 werd het seminar vernieuwd voor begeleiders en trainers van
groepen in energie- en/of lichaamswerk zoals bijv. systemisch werk en
bio-energetica en Eveline Mientjes was erbij.

Yvonne en Eveline vonden elkaar al gauw om de training samen te gaan
geven en uit te breiden naar een Vijfdaagse die zij in 2016-2017
vanwege de grote belangstelling drie keer verzorgden. En op veler
verzoek werd de 'symbiotische structuur' toegevoegd in de Zesdaagse
2018 en 2019.

Voor Eveline is Biodanza een prachtig systeem waarbij mensen op een
lichte en speelse manier hun oorspronkelijkheid weer tegenkomen en
opnieuw leren vanuit hun hart te leven. Zij heeft o.a. de 4 jarige
opleiding tot Transpersoonlijk Psychotherapeut (Boswijk Instituut) als
achtergrond, waarvan systemisch werk en de karakterstructuren deel
uitmaken en is nu als (groeps)therapeut en supervisor aan deze opleiding
verbonden.

Het werken met karakterstructuren is voor haar een prachtige manier van
kijken naar hoe iemand moest leren overleven en zijn oorspronkelijkheid
heeft onderdrukt ... hoe dit zich in het lichaam manifesteert en ook
weer kan vrijkomen. Als therapeut spreekt de combinatie van
Karakterstructuren en Biodanza haar vooral aan, omdat de wijsheid van
emotie, lichaamstaal en beweging daarin bij elkaar komen.

Na een veelzijdige loopbaan van ruim twintig jaar bij diverse
organisaties gooide Yvonne het roer om van werken naar dansen door het
leven. Zij studeerde in 2005 af als Biodanza docent, verkreeg in 2009
haar didactische bevoegdheid en leidt sindsdien ook Biodanza docenten op
via diverse Biodanza Scholen in Nederland en Spanje.

Zij volgde in 2010 ook de opleiding Systemisch Werk /(Phoenix
Opleidingen)/, waarin het boek De Maskermaker een belangrijke plaats
innam. Dit verdiepte haar inzicht in het begrijpen van de zielsbeweging,
zoals deze weerspiegeld wordt in ons lichaam en vanwaaruit we onze eigen
helende taak kunnen duiden. Het gedachtegoed van Reich in beide
opleidingen legde de basis voor de ontwikkeling van seminars en de
vijf-/zesdaagse over Karakterstructuren.


Lowen en Pierrakos waren belangrijke leerlingen van Reich en hebben
de karakterpantsering waarbij de persoonlijkheid in het lichaam wordt
bestudeerd aan de hand van spierspanningen en levensenergie verder
uitgewerkt in het model van de vijf (meest bekende) structuren. Elke
structuur heeft zijn typische kenmerken, gedragingen en lichamelijke
manifestatie.

Hoewel er onderscheid gemaakt wordt in verschillende
karakterstructuren, is niemand precies één type, want de meeste mensen
hebben alle typen in meerdere of mindere mate in zich. Soms herkennen we
dat één of twee structuren overheersen.Doel De training heeft als doel dat we meer bewust naar de lichaamsbouw
en energie leren kijken, dit als therapeut, begeleider of docent ook
kunnen vertalen naar de wijze waarop we betekenis geven aan de
(ziels)beweging van de mensen die we begeleiden en ook kunnen
ondersteunen met beweging, muziek en woorden vol symboliek en poëzie.

Tevens is het een mogelijkheid voor professionals in andere vormen van
energie- en/of lichaamswerk om kennis te maken met de effecten van het
Biodanza systeem als het gaat om groepsgewijs bijdragen aan het laten
smelten van spierpantsers.

*Voor wie?*De training is boeiend en bruikbaar voor iedereen die met
mensen werkt en richt zich vooral op professionals die deze vorm van
ervaringsleren direct kunnen toepassen zoals therapeuten, begeleiders en
trainers van energie- en/of lichaamswerk, van familie-opstellingen en
systemisch werk, bio-energetica, etc.

Uiteraard zijn Biodanza docenten en studenten ook van harte welkom. Voor
hun is de training een aanvullende vorm van scholing (continued
learning), vooral op het gebied van 'lijven lezen'. Enige basiskennis
over de karakterstructuren wordt als aanwezig beschouwd.

 

 

*/Hoe geven we de dynamiek van ervaren en voelen een centrale plek in
onze wijze van werken? Hoe ondersteunt dit de beweging van egopijn naar
‘zoete’ (helende) pijn? /Deze vragen nemen we mee als een rode draad
door de cyclus heen.*

 

 

Wie zichzelf kent, kent het al ...

Opzet Wie zichzelf kent, kent het al, zeiden de alchemisten zo wijs.
De dagen hebben de opzet van een semi-gesloten laboratorium, dat
betekent dat jij uitgenodigd wordt om als alchemist mee te reizen naar
de zesdaagse toe.

 

Daarbij kun je kiezen om alle dagen deel te nemen of losse dagen te
volgen. Voor de verdieping van jouw inzicht en je thuisvoelen in de
groep is deelname aan alle dagen van harte aanbevolen. We reizen samen,
door:

 

• Informatie uit te wisselen, ons in te lezen en voor te bereiden, bij
voorkeur ook door (opnieuw) onze eigen karakteranalyse te maken. Het
boek de /Maskermaker /wordt van harte aanbevolen om (weer) eens naar
jouw eigen zielbeweging te kijken.
 

•Inzicht te verwerven in de wijze waarop onze eigen ontwikkelingsweg
zich vertaald heeft in karakterstructuren en daarmee samenhangende
spierspanningen in ons eigen lichaam en - vooral ook - wat ons zelf
helpt bepaalde spierspanningen te laten oplossen.

 
• Van elke karakterstructuur te ontdekken hoe deze zich in het lichaam
manifesteert en welke vormen van begeleiding en beweging worden
aanbevolen voor hun zingevende en helende werking.

 

*De training 2019 bestaat uit 6 dagen (12 dagdelen), die steeds
reflectie, dialoog en ervaring bevatten. Tijdens deze dagen kijken we
ook naar de lichaamsbouw, beweging en energie van elkaar. We verbinden
deze met onze karakteranalyse en met onze ervaring over wat werkt om
bepaalde spierspanningen te laten oplossen. *

*Door mee te kijken in de helende taak van elkaar worden we ons eens te
meer gewaar van het belang van progressiviteit wanneer we anderen helpen
de muurtjes te laten smelten. Zo leren we als professionals
tegelijkertijd onze eigen pantsers steeds beter kennen en kunnen
daardoor met nog meer compassie naar die van anderen kijken.*

 

 

*Wanneer? * De /Zesdaagse /begint in januari, maar je kunt eigenlijk
iedere dag instromen. Je bent van harte uitgenodigd om mee op pad te
gaan in een reis, waarin op iedere dag een andere karakterstructuur
wordt uitgediept en geïntegreerd in het geheel.

 

We hanteren voor de traditionele vijf hun oorspronkelijke benamingen: de
schizoïde, de orale, de masochistische, de rigide en de psychopathische
structuur, omdat deze deel uitmaken van wat we vakjargon noemen. In 2019
wordt opnieuw ook de symbiotisch structuur uitgewerkt in de training.

 

Elke structuur heeft zijn typische kenmerken, gedragingen en
lichamelijke manifestatie. De training ontvouwt zich in de volgende data
en thema's, die nog openstaan voor inschrijving en ook afzonderlijk
kunnen worden gevolgd:

 

De schizoïde structuur - Kom van dat dak af  27 januari 2019*
      
De orale structuur - I can’t get no satisfaction 3 maart 2019*
      
De symbiotische structuur - Du bist alles was ich habe auf der Welt 7 april 2019*
      
De masochistische structuur - Ik heb een heel zwaar leven 2 juni 2019*
      
De rigide structuur - Frozen 8 september 2019*
      
De psychopathische structuur - 't is moeilijk bescheiden te blijven 3 november 2019*
 
 
In 2019 hebben we een extra dag /Karakterstructuren en Biodanza
/gereserveerd om ons te verdiepen in hoe onze karakterstructuur inhaakt
op deze van onze partner. Deze kun je als losse dag volgen als je, bij
voorkeur, de hele cyclus doet of al gedaan hebt. Voldoende basiskennis
over de verschillende karakterstructuren is gevraagd om te kunnen
verdiepen.

De Karakterstructuur in de Liefdesrelatie 6 oktober 2019*
       

Praktische gegevens Heb je zin om mee op pad te gaan in deze
 reis van zelfkennis, ontdekken, onthullen, omhullen en helen
  van onze eigen identiteit en die van anderen? Wacht niet te
  lang met je inschrijven, want het aantal plaatsen is beperkt.
  Stuur jouw aanmelding naar Yvonne * per mail:

  e-mail <mailto:yvonne.sep@vivencia.org>*


          De training vindt plaats in de Vrije School te Driebergen
          (Faunalaan 250). Het programma begint om 10.30 uur en duurt
          tot ongeveer 17.30 uur. /Aanbevolen: /Reserveer een half uur
          extra aan het begin en het einde van de dag voor rustige in-
          en uitloop. Voor iedere dag ontvang je een syllabus met wat
          opdrachtjes, informatie over zowel gedachtegoed als beweging,
          literatuur, e.d. Schrijf je je in voor de gehele cyclus, dan
          krijg je één dag en de algemene syllabus cadeau.


          De totaalprijs voor alle zes dagen is € 360,-, maar je kunt
          ook afzonderlijke dagen deelnemen voor € 75,- per
          trainingsdag. Wil jij jouw syllabus vooraf thuisgestuurd
          krijgen? Maak dan de additionele bijdrage in de verzendkosten
          over van € 5,- en mail ons je adres. En anders ontvang je deze
          van ons op de dag zelf. Met de betaling reserveer je jouw plaats.


          Mocht je je onverhoopt afmelden in de laatste week voor een
          trainingsdag, dan krijg je geen restitutie van het bedrag. Als
          je de dag alsnog wilt inhalen in de volgende cyclus, dan kan
          dit door bijbetaling van € 37,50. Jouw betaling kan naar rek.
          NL03 INGB 0003 2728 43 van Vivencia te Amsterdam o.v.v.
          /Karakterstructuren/.

 
 

          Voor deelname aan één dag kun je eenmalig een certificaat
          vragen aan ons, die is geaccrediteerd door St. Keurmerk
          Beroepsscholingen (SKB <http://www.stichtingskb.nl/>) voor 12
          studiepunten.


          Mocht jij jouw zelfanalyse met Eveline of Yvonne (via Skype)
          willen bespreken, dan geldt een uurtarief van € 55,- per uur.
          Wil je collega's op de hoogte stellen? Stuur gerust deze link
          met informatie en/of de flyer
          <http://www.vivencia.org/bladzijden/Flyer_Zesdaagse_Karakterstructuren_2019.pdf>
          in pdf door.


          Wil je even mondeling overleggen? Neem dan contact op met
          Eveline.

*// 040-2840376 / 06-51649402*