Leven vanuit Vreugde

Praktijk voor psychosociale therapie en dromenwerk


Werkwijze/praktisch

Werkwijze

Na de intake wordt er een behandelovereenkomst getekend (dit is wettelijk verplicht) en maken we een behandelplan en afspraken voor vervolgsessies. Na ongeveer 6 sessies volgt er een tussentijdse evaluatie en aan het eind van het traject is er een eindevaluatie. Ik vraag je om per sessie een verslagje te maken en dat naar mij te mailen.

NVPA-meting voor cliënten

De NVPA doet onderzoek bij de cliënten van therapeuten die aangesloten zijn bij deze vereniging en vraagt uw medewerking.

Op de website van de NVPA staan vragenlijsten die betrekking hebben op uw situatie aan het begin en aan het einde van de therapie. Het algemene doel van de vragenlijsten is om inzicht te krijgen in de behaalde resultaten van de door de NVPA-therapeuten gegeven therapieën. Het is fijn als u de moeite wilt nemen om deze vragenlijst (anoniem) in te vullen zodat de dienstverlening nog verder verbeterd kan worden. Kijk op: www.nvpa.org, klik op: ‘voor cliënten’ en dan op: ‘NVPA meting’. Of op: https://nvpa.org/content/nvpa-meting

Onafhankelijke klachtenbehandeling

Het NVPA heeft een eigen klachtrecht ontwikkeld waar alle NVPA- leden aan gehouden zijn. De uitvoering van dit klachtrecht is in handen gegeven van een onafhankelijke klachtencommissie. Op de site van de NVPA kunt u hierover meer informatie vinden. (www.nvpa.org bij ‘voor cliënten’ )