Leven vanuit Vreugde

Praktijk voor psychosociale therapie en dromenwerk


Werkwijze/praktisch

Werkwijze

Na de intake wordt er een behandelovereenkomst getekend (dit is wettelijk verplicht) en maken we een behandelplan en afspraken voor vervolgsessies. Na ongeveer 6 sessies volgt er een tussentijdse evaluatie en aan het eind van het traject is er een eindevaluatie. Ik vraag je om per sessie een verslagje te maken en dat naar mij te mailen.

NVPA-meting voor cliënten

De NVPA doet onderzoek bij de cliënten van therapeuten die aangesloten zijn bij deze vereniging en vraagt uw medewerking.

Op de website van de NVPA staan vragenlijsten die betrekking hebben op uw situatie aan het begin en aan het einde van de therapie. Het algemene doel van de vragenlijsten is om inzicht te krijgen in de behaalde resultaten van de door de NVPA-therapeuten gegeven therapieën. Het is fijn als u de moeite wilt nemen om deze vragenlijst (anoniem) in te vullen zodat de dienstverlening nog verder verbeterd kan worden. Kijk op: www.nvpa.org, klik op: ‘voor cliënten’ en dan op: ‘NVPA meting’. Of op: https://nvpa.org/content/nvpa-meting

Onafhankelijke klachtenbehandeling

Het NVPA heeft een eigen klachtrecht ontwikkeld waar alle NVPA- leden aan gehouden zijn. De uitvoering van dit klachtrecht is in handen gegeven van een onafhankelijke klachtencommissie. Op de site van de NVPA kunt u hierover meer informatie vinden. (www.nvpa.org bij ‘voor cliënten’ )

Privacyverklaring

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw persoonlijke proces gedurende uw behandeling. In de behandelovereenkomst en het intake-verslag staan soms ook medische gegevens zoals medicijn gebruik en gegevens over eerdere/andere behandelingen. Verder bevat het dossier uw voor- en achternaam, uw adresgegevens en telefoonnummer, uw  e-mailadres, uw geboortedatum, uw beroep en de naam van uw huisarts.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard, overeenkomstig de wet op de behandelovereenkomst.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:

Gebruik van uw gegevens door derden
Wij zullen de gegevens nooit om een commerciële of andere reden aan derden verstrekken. Uiteraard moeten wij wel voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting van de overheid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar e.mientjes@onsnet.nu. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.